Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766 90 12

E-mail: sprozan@wp.pl

Strona główna

WITAMY NA NASZEJ STRONIE.

ZAMIESZCZAMY TU NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY.

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZINY I ZAPRASZAMY PONOWNIE.

Dzisiaj na tablicy

W ramach punktu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.” z „Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019” wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej, szkoła bierze udział w akcji:

” IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”  - czyli  WYSYŁAMY KARTKI ŚWIĄTECZNE  

CELE KAMPANII:

1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

4. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorem wysyłania kartek świątecznych jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. Fundacja rekomenduje, aby nauczyciele przy okazji wypisywania kartek świątecznych  wspólnie z uczniami zorganizowali wydarzenie, do którego zaproszą również rodziców.

Każdy uczeń otrzyma kartkę świąteczną, która została wydana przez fundację. Kartkę należy wysłać pocztą do wybranej osoby lub osób, mogą to być najbliżsi, członkowie bliższej i dalszej rodziny, znajomi bądź instytucje. Do rodziców kierujemy prośbę o przekazanie dzieciom środków finansowych z przeznaczeniem na znaczek pocztowy. Uczniowie mają za zadanie – przygotowanie adresu osoby, bądź osób do których kartka będzie skierowana.

Aktualności