Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności w Publicznej Szkole Podstawowej w Różanie działa w oparciu o

„Program Działań Szkolnej Kasy Oszczędności”.


 

Celem Szkolnej Kasy Oszczędności w Różanie jest nauka podstawowych zasad ekonomii dla uczniów od najmłodszych lat, wypracowanie nawyków systematycznego oszczędzania i doceniania wartości pieniądza, popularyzacja wiedzy o Banku Spółdzielczym w Różanie.

Szkolna Kasa Oszczędności w roku szkolnym 2012/2013 liczyła 56 członków z klas III b, III a i II c. Pieczę nad członkami SKO sprawowały: Iwona Trojanowska, Agnieszka Marcińczyk – Chmielewska, Elżbieta Skarżyńska. W wyniku systematycznego oszczędzania gromadzono następujące wpłaty pieniężne: kl. III b – 2111, 20 zł, kl. III a – 1285,90 zł, kl.     II c – 800 zł. W czerwcu 2013 roku Bank Spółdzielczy w Różanie przelał kwotę 1000 zł na konto naszego SKO z przeznaczeniem na nagrody, które zostały zakupione i wręczone uczniom. 13 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka do Banku Spółdzielczego w Różanie i spotkanie z prezes tegoż banku.

Rozbudzono wśród uczniów potrzebę oszczędzania i przeznaczania pieniędzy na konkretny cel.


Zapraszamy uczniów do oszczędzania.

Koordynator SKO – p.Iwona Trojanowska