Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Mowa jest głównym sposobem porozumiewania się ludzi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega bez zakłóceń, dziecko prawidłowo rozumuje, rozwija myślenie abstrakcyjne i poszerza słownictwo. Potrafi również formułować wypowiedzi zgodnie z zasadami gramatyki.

Zapobieganie wadom wymowy i ich korekcja to przede wszystkim uchronienie dzieci przed trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi. Dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, boi się publicznych wystąpień i zazwyczaj nie potrafi swobodnie się wypowiadać.

W przypadku zaburzeń mowy bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie terapii logopedycznej.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

                                                                    Nauczyciel logopeda  - mgr Wioletta ŁuczyńskaROZWÓJ MOWY

   Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się danych głosek w mowie jest stały, choć między rówieśnikami mogą wystąpić znaczne różnice w rozwoju mowy. Jest to kwestia indywidualna, wynikająca np. z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych. Jednak gdy opóźnienie pojawienia się poszczególnych głosek w rozwoju mowy jest dłuższe niż pół roku- 8 miesięcy, należy zwrócić się do logopedy. Zaburzenia mowy mogą odzwierciedlać zaburzenia w rozwoju fizycznym lub psychicznym.

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 roku życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama,tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y  oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n, a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,

3-4 rok życia

pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska oraz: sz, ż, cz,dż

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana

Jak rozwijać mowę dziecka?

Należy pamiętać, aby nie zmuszać dziecka do zbyt wczesnego wymawiania trudnych głosek. Logopeda decyduje o kolejności wywoływania głosek oraz sposobie i tempie ich utrwalania. Narządy artykulacyjne dziecka mogą być jeszcze niedostatecznie sprawne, a dziecko może mieć problemy z różnicowaniem słuchowym dźwięków mowy. Dziecko zmuszone do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. Powstają w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne do zlikwidowania.

Kilka praktycznych rad:

 • w obecności dziecka starajmy się wypowiadać w sposób prawidłowy i staranny; podczas rozmowy z dzieckiem unikajmy języka dziecinnego (spieszczania);
 • wykazujmy zainteresowanie wypowiedziami dziecka, zadawajmy dodatkowe pytania (nie należy tłumić jego skłonności do mówienia uwagami i obojętnością);
 • nie zaniedbujmy chorób uszu u dziecka, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch, a w konsekwencji prowadzić do wad wymowy. Niemniej ważne jest wyeliminowanie hałasu z otoczenia dziecka, na przykład głośnej muzyki;
 • jeśli dziecko ma nie prawidłową budowę narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, rozszczep warg, podniebienia, zbyt krótkie lub przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe) konieczne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy;
 • starajmy się dużo z dzieckiem rozmawiać. Czytajmy dziecku lektury odpowiednie do jego wieku, opowiadajmy bajki. Dobrym pomysłem jest również wspólne oglądanie filmów, a później rozmawianie o nich z dzieckiem.

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

Ćwiczenia powinny być:

 • systematyczne,
 • krótkie, ale często powtarzane,
 • wykonywane, gdy dziecko jest w dobrej dyspozycji,
 • prowadzone w formie zabawy,
 • zgodne z materiałem przekazanym przez logopedę,
 • różnorodne pod względem form.