Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Pasowanie na ucznia - X 2010

W dniu 29 października 2010r. o godzinie 10.45 odbyła się w naszej szkole uroczystość, podczas której dzieci z klas pierwszych złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie.

Poziom zręczności, wiedzy i umiejętności pierwszoklasiści prezentowali w Wielkim Turnieju Wiedzy. Rodzice, dyrekcja szkoły i pedagog szkolny oceniali poszczególne konkurencje. Zarówno rodzice, jak i uczniowie bardzo przeżywali to święto, które dostarczyło im wiele pozytywnych emocji.

Uroczystość przygotowały dzieci z klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców: pani Agnieszki Marcińczyk - Chmielewskiej i pani Iwony Trojanowskiej.

Artykuły